Stichting Herdenking
Brabants Gesneuvelden Herdenkingsuitgave
Welkom
Doelen
Ontstaan
Monument
Activiteiten
Gevallenen
Herdenkingen
Info
Contact
C
ANBI ANBI
  Herdenking
        2018
Dodenherdenking 4 mei 2006
Provinciale Dodenherdenking zeer indrukwekkend.
Donderdagavond 4 mei j.l. vond de 62e herdenking plaats van alle Brabantse gevallen militairen en verzetsmensen. De Stichting Herdenking Brabants Gesneuvelden had daarvoor vele uitnodigingen aangeboden aan nabestaanden, jeugd, kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders, militaire en burgerlijke autoriteiten en stichtingen en verenigingen die gerelateerd zijn aan oorlog, verzet en bevrijding.
Om 19.15 uur opende het Willibrorduskoor uit Waalre de plechtigheid met het lied ‘Licht’, waarna de nieuwe voorzitter van de Stichting Herdenking Brabants Gesneuvelden de heer W. Bannenberg, de vele aanwezigen welkom heette. Niet alleen in het Nederlands, maar ook in het Engels, en voor de gasten uit Tsjechië eveneens in hun landstaal. Het gaf hem voldoening te zien dat zo velen naar Waalre gekomen waren om de doden van oorlogsgeweld te herdenken. Vervolgens gaven twee leerlingen van basisschool St.-Christoffel uit Aalst hun bijdrage doordat ze een gedicht voordroegen over vrede en vrijheid.
Na een muzikaal intermezzo van Stef Bazelmans met dwarsfluit namen de Vaandrigs van de Gilden met hun vaandel plaats op het priesterkoor en sprak Monseigneur R. Ph. Bär de aanwezigen toe. Als oud-aalmoezenier vroeg de benedictijn zich af of men het nog wist: de bezetting, vertrapt te worden en vervolgens de bevrijding. “We zitten weer met dezelfde dingen als toen. Daarom past dank en respect naar degenen die het voor ons hebben bevochten. Het is daarom onze plicht om die dingen te doen die ons gevraagd worden om te doen; gegeven de tijd en gegeven de omstandigheden die de tijd stelt. Dóe wat je wordt gevraagd.” Aldus de bisschop die ervoor pleitte om het kwaad te lijf te gaan om het te keren.
Zijn toespraak werd afgesloten door het koor met ‘Ave Verum’.
Maria Sluyts –hoofdrolspeelster in een verbijsterende theatervoorstelling in het Belgische Fort van Breendonk over fascisme en verrechtsing - droeg twee declamaties voor in haar rol als kind van ouders waarvan de vader werd weggeroepen om te dienen als soldaat. In haar rol als kind aan wie snoepjes werden gevraagd en in haar rol als kind dat kinderschoenen herkende aan de voeten van de verkeerde persoon. Haar declamaties werden onderbroken door het Ave Verum door Stef Bazelmans met fluit en Leen Nijdam op het orgel.
Om 20.00 uur bracht Herbert Bakker de ‘Last Post’ ten gehore, gevolgd door twee minuten stilte. Daarna zongen de aanwezigen het Wilhelmus.
In de slotbede sprak Monseigneur drs. A.L.M. Hurkmans van ’s-Hertogenbosch over de Duitse theoloog Bonheuffer. Hij werd op 39-jarige leeftijd vermoord tijdens het oorlogsgeweld. “Soldaten hebben moeten doden, een onmogelijke mogelijkheid. Bonheuffer zei dat Jezus uit het lijden de overwinning van de wereld kreeg. Ook Bonheuffer ging zijn weg tot in de dood. Jezus was hem en vele anderen daarin voorgegaan.”  
Hierna trok een stille stoet vanuit de Willibrorduskerk via de Markt naar het kleine Willibrorduskerkje, wat is ingericht als provinciaal monument voor de Brabantse slachtoffers. Alle namen van gevallen verzetsmensen en militairen zijn aangebracht in rouwborden aan de wand, en centraal in het kerkje ligt het graf waar één van de gevallenen zijn laatste rustplaats heeft gevonden. Autoriteiten, deputaties, nabestaanden en overige belangstellenden brachten een eenvoudige groet bij dit graf, legden bloemen of hingen een krans namens hun organisatie, instelling of namens henzelf. Onder muzikale klanken van Nan Los op het carillon en Stef Bazelmans (dwarsfluit) en Leen Nijdam (orgel) werd het defilé door het oude bedehuis een imposante bijeenkomst.
Opvallend veel jonge mensen waren bij de plechtigheid in Waalre aanwezig. Een groep studenten van het Peellandcollege uit Deurne sloot de dag met deze plechtigheid af nadat ze op uitnodiging van de Stichting Herdenking Brabants Gesneuvelden tijdens de middag een bezoek hadden gebracht aan het nationale oorlogs- en verzetsmuseum ‘Liberty Park’ in Overloon. Ook leerlingen van basisschool St.-Christoffel uit Aalst en een grote groep jeugdigen uit het Tsjechische Nové Mesto waren aanwezig. Mede dankzij subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant werd het jongeren bezoek mogelijk gemaakt.  
Deze site is gerealiseerd door PIVE-Designs