Herdenkingsuitgave
Welkom
Doelen
Ontstaan
Monument
Activiteiten
Gevallenen
Herdenkingen
Info
Contact
C
ANBI ANBI
  Herdenking
        2018
65e PROVINCIALE DODENHERDENKING MAANDAG 4 MEI 2009 zeer druk bezocht.
Dit jaar vond in Waalre sinds de bevrijding van onze provincie in 1944 de 65e doden-herdenking van de Brabants Gesneuvelden plaats. De plechtigheid begon om 19.00 uur in de Willibrorduskerk aan de Markt te Waalre. Bij deze herdenking werden traditiegetrouw alle gesneuvelde militairen en slachtoffers uit het verzet van de 2e Wereldoorlog en daaraanvolgend de gesneuvelde militairen van recente vredesmissies uit onze provincie herdacht.
De herdenking begon met het Willibrorduskoor uit Waalre en na een welkomstwoord door Wick Bannenberg, voorzitter van de Stichting, een optreden van J.P. van Coolwijk, violist, en vervolgens een bijdrage door leerlingen van de L.W. Beekmanschool uit ’s-Hertogenbosch. Daarna speelde Stef Bazelmans “Hommage” van Ch. Koechlin op fluit. Vòòr de opkomst van de vaandrigs van de Gilden leverden leerlingen van basisschool de Wilderen uit Waalre een bijdrage. Na een tussenzang van het Willibrorduskoor gaf de heer A. Ziëck van Stichting “Leven Achter Prikkeldraad” aan de hand van lichtbeelden, een voordracht. Na een tweede optreden van violist J.P. van Coolwijk volgde een declamatie van Mireille Vaessen. Om 20.00 uur klonk de “Last Post”, gevolgd door twee minuten stilte. Daarna zongen alle aanwezigen het Wilhelmus. De herdenking in de Willibrorduskerk werd afgesloten met een slotbede door de weleerwaarde heer W. Koopmans, pastor van deze kerk.
Vervolgens werd op de Markt de stille stoet geformeerd, voorafgegaan door een delegatie Oud Mariniers en geopend door de Gilden van Kring Kempenland. De scouts uit Aalst-Waalre, die de te leggen kransen droegen, sloten zich daarbij aan en vervolgens begaven de autoriteiten, deputaties, nabestaanden en belangstellenden zich naar het provinciaal gedachtenismonument, het “Oude Kerkje” in Waalre onder de klanken van de beiaard, in 1950 speciaal voor deze herdenking aangeschaft, welke bespeeld werd door Nan Los. Daarbij vonden de kranslegging en het defilé langs het graf van de Brabantse soldaat plaats.
Na de Commissaris van de Koningin legden de vertegenwoordigers van de ambassades van de voormalige geallieerde landen, zowel van diverse kerkelijke organisaties, voormalige verzetsorganisaties, militaire eenheden en veteranen van recente vredesmissies kransen bij het graf van de Brabantsoldaat.
Deze site is gerealiseerd door PIVE-Designs